INFORMACIÓ LEGAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, s’indiquen a continuació les dades d’informació general de la Associació Anar-hi Anant:

Titular: Associació Anar-hi Anant. (Des d’ara “l’Associació”)

Tel:+34 606 752 623

Domicili social:C/ Ipso Lauro, 12. Sant Julià del Llor i Bonmatí (Girona) C.P.: 17164.

La utilització d’aquest lloc web es subjecta a les condicions d’ús contingudes en el present document, així com a la Política de Dades de la mateixa, que preguem llegeixi amb deteniment.

L’accés al lloc web i l’ús de tot el que es conté en el mateix implica que  accepta sense reserva de cap tipus les presents condicions. Aquestes condicions s’entenen sense perjudici de qualssevol altres particulars que potser hi hagi per la utilització d’algun espai o servei inclòs en el lloc web, que igualment han de ser observades i que en cas de conflicte amb les condicions d’ús que aquí es desenvolupen, han de prevaler . Els Usuaris d’aquest lloc web (marxabonmati.com) han de llegir acuradament aquestes condicions generals, a les quals es fa referència per mitjà d’un enllaç en cadascuna de les pàgines d’aquest. S’aconsella als usuaris que les descarreguin o que les imprimeixin i que guardin una còpia de les mateixes. L’Associació es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les presents condicions i altres particulars que per ventura existissin per a determinats espais, serveis o usos. És per això que l’Associació aconsella encaridament als Usuaris que llegeixin atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que visitin el lloc. Aquestes Condicions Generals són aplicables a totes els productes i ofertes que es realitzin per mitjà del lloc marxabonmati.com i a tots els acords, de qualsevol tipus, que es concloguin entrel’Associació i l’Usuari del lloc web.

El lloc web marxabonmati.com opera exclusivament a Catalunya . Per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb les condicions d’ús d’aquest lloc web, preguem contacti amb nosaltres a través de la pàgina de contacte.

Condicions d’ús del web de l’Associació Anar-hi Anant

Aquest lloc web conté tant materials preparats per com per terceres. El visitant i l’usuari han de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir la informació més recent sobre els productes o materials exposats. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.
Els enllaços que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i altres pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals l’Associació Anar-hi Anant no exerceix cap tipus de control. l’Associació Anar-hi Anant no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que l’Associació Anar-hi Anant recomani o aprovi els seus continguts.

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. l’Associació Anar-hi Anant, els seus col·laboradors i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin patir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Tampoc aquests podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
L’Associació Anar-hi Anant vetlla perquè el codi font del seu lloc web estigui absent de línies de programació malignes (virus) que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers del visitant o usuari d’aquest lloc web, encara que no pot garantir que tercers (hackers) el manipulin sense consentiment. En conseqüència, l’Associació Anar-hi Anant no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Protecció de dades

La informació que rep l’Associació Anar-hi Anant dels usuaris d’aquest lloc web, a través de l’enviament de correus electrònics o formularis és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades, i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per cap altre fi.
L’Associació Anar-hi Anant utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, l’Associació Anar-hi Anant precisa recaptar de l’usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.
En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’Associació Anar-hi Anant a l’adreça esmentada a l’inici. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat.
L’Associació Anar-hi Anant guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats complint aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Pagaments i devolucions

Les inscripcions que es realitzin a través de la pàgina web de marxabonmati.com, en l’apartat Inscripcions, omplint les dades personals necessàries i abonant la quota d’inscripció mitjançant el sistema de pagament amb targeta bancària. L’Associació no guarda dades de targetas de crèdit/dèbit, en el moment de realitzar el pagament es redirigeix a Redsys. Les targetes bancàries aceptadas per Redsys son: Visa, Visa Electron, MasterCard. El preu total de la compra es debitarà a la targeta designada per l’usuari a la realització de la comanda. Un cop acceptada la inscripció, apareixerà el llistat de participants a la pàgina web, amb el número de dorsal atorgat.

En cas de no poder venir a la cursa no es retornarà l’import de la inscripció, però fins al dijous 21 de febrer el participant podrà fer efectiu un canvi de nom, sempre que ho notifiqui a l’organització. A partir d’aquell moment no està permès el canvi de dorsals entre participants.

En el supòsit que un participant porti un dorsal que consti inscrit amb les dades personals d’una altra persona, l’organització queda exempta de qualsevol obligació o responsabilitat en aquest cas.

Copyright © 2019. Tots els drets reservats

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, entre d’altres: textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de l’Associació Anar-hi Anant o, si escau, dels seus llicenciats, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.
En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació , per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si intervé l’autorització expressa de l’Associació Anar-hi Anant i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d’aquest dels indicats drets de propietat intel·lectual.
Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis que conté, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. El visitant o usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats o allotjats al servidor.