INSCRIPCIÓ D’UN SOL PARTICIPANT

 

Un cop arribeu a la pàgina de dades de pagament haureu d’omplir tan les dades de pagament com les de Participant.

 

  • Per realitzar la inscripció d’un sol usuari és necessari entrar els camps de DETALLS DE FACTURACIÓ i els de PARTICIPANT 1.

 

 

Les dades únicament s’utilitzen per poder contactar en cas de necessitar-ho. En cap cas s’utilitzaran per us comercial o es cediran a trecers.

INSCRIPCIÓ DE DOS O MÉS PARTICIPANTS

 

Un cop arribeu a la pàgina de dades de pagament haureu d’omplir tan les dades de pagament com les de Participant.

 

  • Per realitzar la inscripció és necessari entrar els camps de DETALLS DE FACTURACIÓ i els de cada un dels participants.

 

  • Per cada número de inscripció que hàgiu escollit s’obrirà els camps de dades per poder omplir les dades de cada participant.

 

  • De cada un dels participants s’han d’entrar totes les dades per poder acabar de fer el pagament.

 

  • Aquesta duplicitat és necessària ja que el primer apartat és per crea l’usuari web i el segon apartat és per crear el participant i assignar el dorsal.

 

Les dades de cada àrrticipant únicament s’utilitzen per poder contactar en cas de necessitar-ho. En cap cas s’utilitzaran per us comercial o es cediran a trecers.